Robuust en Sterk

 

Aan vloeren in werk- en productieruimten worden hoge eisen gesteld. De vloeren moeten goed bestand zijn tegen mechanische en chemische belastbaarheid en de slijtvastheid is van essentieel belang. Ook moet rekening gehouden worden met de Arbo-, hygiëne- en milieueisen.

Wij zijn bekend met alle eisen die aan werkvloeren worden gesteld. Onze kunststofvloeren voldoen aan alle eisen. Bovendien kunnen wij bij het aanbrengen van een kunststofvloer zorgen voor een beperking van productieverlies, door toepassing van een zeer snel uithardingssysteem. In de praktijk betekent dit dat de uitharding in maximaal twee uur voltooid is. Daarna kan de vloer al in gebruik worden genomen.

Voor vloeren die gebruikt worden in extreme omstandigheden kunt u kijken onder het kopje speciale vloeren.

Als u op vloeren staat

Sta dan op ons !